Användaravtalet

Användaravtalet - GangBangExperten - Forum

Alla uppmärksammade förseelser, stora som små, får påföljder så som avstängningar, varningar och i värsta fall polisanmälan. GangBangExperten reserverar sig rätten att helt bedöma vad som bryter mot reglerna.

§1
Personangrepp är förbjudet:
Till personangrepp räknas alla osakliga nedlåtande uttryck eller ord riktade mot en specifik individ eller mindre grupp människor. Även retoriska frågor och antydanden kan vara personangrepp.
 
§2
Fientlighet mot människor med en viss etnisk bakgrund, hudfärg, religion, sexuell läggning eller av ett speciellt kön är förbjudet.
 
§3
Diskussioner som kan leda till brott mot Sveriges lag är ej tillåtna:
Exempel på sådana ämnen är sådant som uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografi, spridning av upphovsrättsskyddat material och olaga våldsskildring.
 
§4
Skapa inte trådar som inte kan ge upphov till en vettig diskussion:
Reklam för streams, webbplatser, IRC-kanaler eller andra onödigheter är enbart störande och därför förbjudet.
 
§5
Håll dig inom trådens ramar.
 
§6
Länkar till virus eller trojaner.
 
§7
Uppför dig moget och civiliserat.

§8
Diskussioner om invandring, invandrings- eller integrationspolitik är ej tillåtet.

§9
Personers privatliv ska respekteras.

§10
Användarnamn:
Det är ej tillåtet att ha ett användarnamn som liknar en känd persons namn/nick eller namnet på ett företag eller organisation. Det är inte heller tillåtet att ha ett användarnamn med stötande budskap.
 
§11
Personliga meddelanden:
Om en annan användare uppmanar till att sluta skicka personliga meddelanden så ska detta respekteras.
 
§12
Användarkonton:
Det är ej tillåtet att ha fler än ett konto. Misstänks så kallade dubbelkonton kan dom låsas utan förvarning.
 
§13
Hot eller personangrepp i personligt meddelande är förbjudet:
Att via meddelandesystemet hota eller kränka en annan användare är straffbart.

Reglerna finns till för allas trivsel på GangBangExperten - Forum. Genom att registrera dig som medlem på GangBangExperten - Forum har du gått med på att följa dessa regler. Reglerna kan när som helst uppdateras och det är varje medlems skyldighet att kunna och göra sitt bästa för att följa dessa regler. Ser du som användare något som bryter mot reglerna informerar du moderator. Moderator för GangBangExperten - Forum är: PR-ansvarig, värdinnan, fotografen och GangBangExperten.

GangBangExperten - Forum har inte redaktionellt ansvar.

I GangBangExperten - Forum är vi empatiska, toleranta och inkluderande.

Mvh
GBE